Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

The biggest network on blogging in the world

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و یاران ایشان در حکومت جهانی

http://behabadi.ir

http://behabady.ir

بازدید:
تاريخ : 1394/01/16

Islamic siences book

بنام خدا

بخشی ازمطالعات خودرادرباره علوم مختلف اسلامی که درگذشته دور نگاشته بودم انهاراگردآوری نموده ودروبلاگی تحت عنوان کتاب علوم اسلامی منتشرنمودم شما میتوانید با مراجعه به ادرس زیرازآن بهره برید

http://behabadi.blog.ir

بازدید:
تاريخ : 1394/01/16

the unic book about iranian bloggers

بنام خدا

جامعه مجازی یا شبکه اجتماعی مانند دنیای حقیقی محیطی است در دنیای مجازی که درآن کاربران برای اهداف گوناگون در کنار هم قرار میگیرند

ایجاد شبکه های اجتماعی در کشور ماازسال۱۳۸۵آغازو بسرعت رو به افزون است وهرروزه برتعداد آن اضافه میشود تصمیم گرفتم تا صورتی کامل ازآنها تهیه ومنتشر کنم تا مورد استفاده کاربران عزیز قرار گیرد این نشانیها پس از بررسی موتورهای جستجو در بخشهای شبکه اجتماعی جامعه مجازی و میکرو بلاگها جمع اوری وپس از عضویت درآن واطمینان از فعالیت آنها تنظیم ودر این سایت منتشر میشود امید است مقبول افتد

http://behabady.rozblog.com

بازدید:
تاريخ : 1394/01/16

the unic book about iranian bloggers

بنام خدا

سرویسهای وبلاگدهی ازمهمترین سایتهای موجوددردنیای مجازی است درسال۱۳۸۳ اولین سایت وبلاگدهی درکشور ایجاد وبمروربرتعداد انها افزوده شد اهمیت این سایتها درترویج وبلاگنویسی درجامعه است ونقش وبلاگها در جوامع امروزی برکسی پوشیده نیست بنده ازدوسال پیش کارجمع آوری صورتی کامل ازاینگونه پایگاهها راآغازوسرانجام موفق شدم لیست کامل انها را که بالغ بر۳۳۰سایت میشود دروبلاگی تحت عنوان کتاب بلاگرها منتشرکنم سایت حاضرکه یکی ازآن سرویسها  درکشوراست نیز درآن موجود است برای مشاهده کتاب بلاگرها به ادرس زیر مراجعه فرمائید واگرموردی ازقلم افتاده بنده راآگاه فرمائید

http://behabady.persianblog.ir

بازدید:
تاريخ : 1394/01/16

the biggest blog in persion about Quran and islamic siences subjects in form of quessions and answers

بنام خدا

متاسفانه کتاب خوانی در کشور ما رایج نیست واین درد بزرگی است مدتها اندیشیدم وسر انجام خداوند مرا یاری فرمود تا برای راحتی اشنائی با قر ان کریم وعلوم اسلامی بجای مطالعه مستقیم کتاب شیوه دیگری را برگزینم وآن طرح مطالب بصورت پرسش وپاسخ بود بنابراین دست بکار بزرگی زدم برای اولین بارکتاب معما رادروبلاگی تحت عنوان بزرگترین وبلاگ پارسی منتشرکردم با نام پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی که هم اکنون در نیمه راهست اگر دوست دارید با این شیوه با قران دین وغیره آشنا شوید باین نشانی مراجعه فرمائید وپاسخ سوالات خودرا در۲۳زمینه دریافت کنید ولذت ببرید ونظرات خود را با بنده در میان بگذارید متشکرم

http://mbehabadi.mihanblog.com

Legislation book in Iran

بنام خدا

۸۵ سال قانونگزاری درایران

درسال ۱۳۷۶ یک سال پیش از بازنشستگی ازبانک فرهنگ قوانین( بیست سال قانونگزاری درایران ازسال۱۳۵۱ تاسال۱۳۷۰) پس ازسه سال تلاش جدی اینجانب سرانجام ازطرف چاپخانه بانک مرکزی چاپ ومنتشرشد این کتاب در ۳۰۰۰ صفحه وچهارمین جلد از مجموعه فرهنگ قوانین است که پیش از بنده سه جلد دیگرآن توسط کارشناس دیگری از بانک تنظیم ومنتشر شده بودبعبارت دیگرکلیه قوانین ومصوبات ازصدر مشروطیت تا  سال ۱۳۷۰

بهرحال ۴مجلد یادشده دراختیاربخش حقوقی بانک مرکزی است وعلاقمندان میتوانند کتبا یا بامراجعه مستقیم به نشانی یادشده انرا ابتیاع فرمایند.